top of page

Mysolar > Mysolar Güvenilir Garanti

Mysolar PV Modülleri için Sınırlı Ürün Garantisi

Bu sınırlı garanti, Mysolar STAR Serisi, SUPO Serisi, PLATI Serisi, ALTRA Serisi ve GOLD Serisi mono yüzde mono-yüz modülleri, bifacial modüller, Shingled tech tek-yüzlü ve bifacial modüller için geçerlidir. Mamibot Manufacturing USA Inc ve Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd (bundan böyle müştereken "MYSOLAR" olarak anılacaktır) DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN, Doğrudan ve Dolaylı olarak sahip olunan ve kontrol edilen tüm bağlı kuruluşu adına, fotovoltaik Güneş Modüllerinin (Modüller) garantisini vermektedir. ) modülleri kuran ilk müşteriye ("Müşteri") satış tarihinden itibaren veya modüllerin MYSOLAR fabrikasından gönderilmesinden en geç 6 (altı) ay sonra başlayan ve daha önce gerçekleşen performans ("Garanti Başlangıç ​​Tarihi") .

Onarım veya Değiştirme için 25/30 Yıl Sınırlı Ürün Garantisi

Aşağıda yer alan istisnalara tabi olarak, MYSOLAR, orijinal Müşteriye, Mysolar güneş modüllerinin normal uygulama, kurulum, kullanım ve servis koşulları altında modülün işlevselliğini etkileyen malzeme ve işçilik kusurlarından bir süre boyunca ari olacağını garanti eder.
Garanti Başlangıç ​​tarihinden başlayarak aşağıda listelenmiştir:

1) Mono Perc mono-yüz Modülleri
Mysolar STAR Serisi, SUPO Serisi, PLATI Serisi, ALTRA Serisi ve GOLD Serisi tek yüzlü güneş modülleri için 25 yıl (üç yüz ay) Sınırlı Ürün Garantisi.
2) Mono Perc Çift Cam Bifacial Modüller
Mysolar SUPO Serisi, PLATI Serisi, ALTRA Serisi ve GOLD Serisi çift camlı çift yüzeyli güneş modülleri için 25 yıl (üç yüz ay) Sınırlı Ürün Garantisi.
3) Shingled Mono Perc Modülleri (mono-facial&Bifacial modülleri dahil)
Mysolar STAR Serisi, PLATI Serisi ve GOLD Serisi için 30 yıl (üç yüz altmış ay) Sınırlı Ürün Garantisi Shingled tek ve çift yüzeyli güneş modülleri.

Mysolar, Mysolar'ın kurulum kılavuzunda ve teknik özelliklerinde açıklanan onaylanmış çalıştırma yöntemlerine göre modülün mekanik bütünlüğünü ve kararlılığını koruyacağını garanti eder; modülün camı, herhangi bir yerel darbe veya dış kuvvet belirtisi olmaması koşuluyla bütünlüğünü koruyacaktır; ve modülün kablo ve konektör fişleri, modülün profesyonelce kurulması şartıyla güvenli ve çalışır durumda kalacaktır. Aşınma, yanlış kurulum, yapay hasar veya hayvanlardan kaynaklanan herhangi bir hasar bu garanti kapsamı dışındadır.

Bu garanti kapsamındaki talepler, yalnızca kusurlar, MYSOLAR ve Müşteri tarafından önceden karşılıklı olarak seçilecek ve onaylanacak bağımsız bir test kuruluşu tarafından doğrulandığı için kabul edilecektir. Mysolar, kendi tercihine bağlı olarak, arızalı veya çalışmayan güneş enerjisi modüllerini ya onaracak ya da değiştirecektir. Solar modülünün onarım veya değiştirme çözümü, bu Sınırlı Ürün Garantisi kapsamında sağlanan tek ve münhasır çözüm olacaktır ve burada belirtilen süreyi aşmayacaktır. Bu Sınırlı Ürün Garantisi, münhasıran aşağıdaki Sınırlı Tepe Güç Garantisi Bölümü kapsamında kapsanacak olan herhangi bir zaman diliminde veya sırasında belirli bir güç çıkışını garanti etmez.

25/30 Yıl Sınırlı Maksimum Güç Garantisi

Mysolar, Garanti Başlangıç ​​Tarihinden başlayarak aşağıda listelenen bir süre boyunca Mysolar güneş modüllerinin aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan bir performans seviyesini koruyacağını garanti eder:

1) Mono Perc mono-yüz Modülleri
* İlk yıl boyunca Mysolar, güneş modüllerinin (Mysolar STAR Serisi, SUPO Serisi, PLATI Serisi, ALTRA Serisi ve GOLD Serisi mono-facial) gerçek güç çıkışının etiketli güç çıkışının %97,5'inden az olmayacağını garanti eder;
* 2. yıldan 25. yıla kadar, ortalama gerçek yıllık güç düşüşü %0.448'den fazla olmayacak, 12. yılın başında gerçek güç çıkışı etiketli güç çıkışının %93.02'sinden az olmayacak; 25. yılın sonunda, gerçek güç çıkışı etiketli güç çıkışının %86,74'ünden az olmayacaktır;
2) Mono Perc Çift Cam Bifacial Modüller
* İlk yıl boyunca Mysolar, güneş modüllerinin (Mysolar SUPO Serisi, PLATI Serisi, ALTRA Serisi ve GOLD Serisi çift camlı çift yüzeyli) gerçek güç çıkışının etiketli güç çıkışının %97,5'inden az olmayacağını garanti eder;

* 2. yıldan 30. yıla kadar, ortalama gerçek yıllık güç düşüşü %0.35'ten fazla olmayacak, 15. yılın başında gerçek güç çıkışı etiketli güç çıkışının %92.95'inden az olmayacak; 30. yılın sonunda, gerçek güç çıkışı etiketli güç çıkışının %87,35'inden az olmayacaktır;

3) Shingled Mono Perc Modülleri (mono-facial&Bifacial modülleri dahil)
* İlk yıl boyunca Mysolar, güneş modüllerinin (Mysolar STAR Serisi, PLATI Serisi ve GOLD Serisi Shingled mono-facial ve bifacial ) fiili güç çıkışının etiketli güç çıkışının %98'inden az olmayacağını garanti eder;
* 2. yıldan 30. yıla kadar, ortalama gerçek yıllık güç düşüşü %0.25'ten fazla olmayacak, 15. yılın başında gerçek güç çıkışı etiketli güç çıkışının %94.75'inden az olmayacak; 30. yılın sonunda, gerçek güç çıkışı etiketli güç çıkışının %90.75'inden az olmayacak;


Yukarıda belirtilen garanti süresi içinde, Garanti Başlangıç ​​Tarihinden itibaren sayılarak, Mysolar tarafından satılan herhangi bir nitelikli güneş modülü, yukarıda belirtilen garanti edilen değerleri aşarsa, beyan edilen güç kaybının Mysolar tarafından doğrulanması ve tamamen kendi takdiri güneş modüllerinin malzeme veya işçilik kusurlarından kaynaklanmaktadır (Mysolar ve seçilmiş bağımsız üçüncü taraf test kuruluşu tarafından doğrulanmış ve onaylanmıştır), Mysolar kendi satış opsiyonuna ve takdirine bağlı olarak, ya ek güneş enerjisi sağlayarak bu güç kaybını telafi edecektir. Mysolar ile Müşteri arasında imzalanan orijinal satış sözleşmesinde belirtilen yere ücretsiz teslimat dahil olmak üzere arızalı güneş modüllerini onarabilir veya değiştirebilir. Burada belirtilen çözümler, Mysolar'ın Sınırlı Maksimum Güç Garantisi kapsamında sağlamak zorunda olduğu yegane ve münhasır çözümlerdir.

"Tepe Güç", güneş modülünün STC koşulu altında maksimum gücünde ürettiği watt tepe cinsinden güçtür. "STC" aşağıdaki gibidir:
AM 1.5 Işık Spektrumu
1.000w/M2'de parlaklık
Dik açılı ışınlamada 25 santigrat derece hücre sıcaklığı.

Uzatılamaz Garanti

Etkilenen bir ürünün herhangi bir onarımı veya değiştirilmesi, geçerli garanti süresini artırmaz. Değiştirilen veya onarılan ürünler için garanti süresi, etkilenen ürün için kalan garanti süresidir. Mysolar, iade edilen modelin üretimi durdurulursa veya bu model başka bir şekilde mevcut değilse, iade edilen ürünün yerine benzer bir ürünü (benzer boyut, renk, şekil ve/veya güç çıkışına sahip) teslim etme hakkını saklı tutar.
Değiştirilen tüm güneş modülleri Mysolar'ın malı olacaktır.

Talep Gerekli

Müşteri, yukarıda belirtilen sınırlı garantiler kapsamında haklı bir talebi olduğuna inanırsa, Müşteri, bu talebi, talep edilen miktar, seri numaraları, satın alma faturaları ve kanıtları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere destekleyici bilgilerle birlikte yazılı olarak sunacaktır. Mysolar'ın yukarıda belirtilen geçerli garanti süresi içinde aşağıdaki adrese veya e-postaya veya Mysolar'ın zaman zaman sağlayabileceği gelecekteki bir adrese:

ABD (Amerika Ülkelerinden Müşteriler)
Mamibot İmalat ABD Inc.
Merkez Ofis: Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, ​​Delaware, ABD Tel: 001 302 428 9888 sales@mamibot.com

Çin (AB/Asya/Afrika/Okyanusya ve dünyanın geri kalanından müşteriler)
Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.

No.1, LN1040, Caoyang Rd, Putuo Dist, Şangay, PRC sales@mamibot.com

Aktarılabilirlik

Bu garanti, orijinal son kullanıcı alıcıya uzatılır ve aynı zamanda, güneş enerjisi modülleri orijinal kurulum yerinde kaldığında, tatmin edici bir halefiyet veya atama kanıtı üzerine, ürünün bulunduğu yerin sonraki sahiplerine veya ürün sahibine de devredilebilir.

anlaşmazlıklar

Garanti talepleri ile ilgili herhangi bir ihtilaf olması durumunda, söz konusu ihtilaf, Müşteri ile Mysolar arasındaki satın alma sözleşmesi kapsamındaki geçerli yasa maddeleri ve ihtilaf çözüm prosedürleri uyarınca yönlendirilecek ve nihai olarak çözülecektir.

Bağımsız Garantiler Değil

Müşteri, yukarıda belirtilen garantilerin her biri kapsamında talepte bulunma hakkına sahiptir; ancak, birden fazla sınırlı garanti kapsamındaki taleplerin tek bir kusurdan doğması durumunda, Mysolar'ın yukarıda belirtilen kusuru giderdiği durumlarda, Mysolar'ın bu kusurdan kaynaklanan tüm geçerli garanti taleplerini çözdüğü kabul edilecektir.

İstisnalar ve Sınırlamalar

Burada belirtilen sınırlı garantiler, 1) nakliye, taşıma, depolama veya kullanımdaki ihmal; veya onarılmış veya herhangi bir şekilde kurcalanmış; 2) veya olağanüstü tuz veya kimyasal maruziyete maruz kalmış; 3) veya modüllerin sürekli gölgelenmesine neden olan hatalı kurulum, uygulama, değişiklik, yetkisiz servis, hatalı sistem tasarımına maruz kalmış; 4) veya elektrik kesintisine veya dalgalanmalara, sel, yangın, doğrudan veya dolaylı yıldırım çarpmalarına veya diğer doğa olaylarına maruz kalmış; veya kazara kırılma, vandalizm, patlamalar, savaş eylemleri veya diğer olaylara maruz kalan
Mysolar'ın kontrolü; 5) veya orijinal kurulum konumundan taşınmışsa.
Ayrıca, sınırlı garantiler, ürün malzemelerinin zaman içinde normal aşınma ve yıpranmasından kaynaklanan görünümdeki herhangi bir kozmetik değişiklik için geçerli değildir. İlgili ürünün ürün etiketi, tipi veya seri numarası değiştirilmiş, çıkarılmış veya okunaksız hale getirilmişse garanti talepleri geçerli olmayacaktır.

.

Mücbir Sebep

Mysolar, bu garanti dahil olmak üzere, satışların herhangi bir şart ve koşulunun yangın gibi doğal afetler nedeniyle yerine getirilmemesi veya yerine getirilmemesinden dolayı Müşteri'ye veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. sel, kar fırtınası, kasırga, gök gürültüsü, Tanrı'nın eylemleri, kamu politikalarındaki değişiklikler, terörizm, savaş, ayaklanmalar, grevler, uygun ve yeterli işgücü veya malzeme bulunamaması ve Mysolar'ın kontrolü dışındaki diğer olaylar.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, MYSOLAR BURADA REDDEDER VE KİŞİLER VEYA MÜLKİYET İÇİN YA DA HERHANGİ BİR KAYIP VEYA YARALANMADAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR SORUMLULUK YA DA SORUMLULUĞU VEYA SORUMLULUĞU OLMAYACAKTIR. ÜRÜNLER VEYA KULLANIMLARI.

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA MYSOLAR, MÜŞTERİYE YA DA ŞARTLAR ARACILIĞIYLA VEYA ŞARTLAR ALTINDAKİ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.
MÜŞTERİ, AMASSILIBIS'DEN OLSA BİLE ÜRÜNLERLE İLİŞKİN OLUŞAN HERHANGİ BİR KAR KAYBI, KULLANIM KAYBI YA DA EKİPMANIN DURMA SÜRESİ YA DA ARIZİ, DOLAYLI YA DA ÖZEL HERHANGİ BİR ZARARDAN DOLAYI MÜŞTERİ.

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, VARSA, MYSOLAR'IN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
ZARARLAR VEYA GARANTİ TALEP EDİLMESİ HALİNDE MÜŞTERİ TARAFINDAN ÜRÜN İÇİN MYSOLAR'A ÖDENEN SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

MÜŞTERİ, YUKARIDAKİ SORUMLULUK SINIRLAMALARININ TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMENİN GEREKLİ BİR ÖĞESİ OLDUĞUNU VE BU TÜR SINIRLAMALARIN OLMAMASI HALİNDE ÜRÜNLERİN SATIN ALMA FİYATININ ÖNEMLİ OLARAK FARKLI OLACAĞINI KABUL EDER. BAZI YARGI ALANLARI SORUMLULUK REDDİLERİNİ SINIRLAMAKTA VEYA İZİN VERMEZ, BU NEDENLE BU HÜKÜM BÖYLE YARGI BÖLGELERİNDE MÜŞTERİ İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BAZI YARGI BÖLGELERİ, ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR VEYA İSTİSNALAR MÜŞTERİ İÇİN BU YARGI YETKİLERİNDE GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

BU GARANTİ DIŞINDA BELİRLİ YASAL HAKLARINIZ OLABİLİR VE AYRICA DEVLETTEN ÜLKEYE VEYA ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARINIZ OLABİLİR. BU SINIRLI GARANTİ, TÜKETİCİ MALLARININ SATIŞINI YÖNETMEKTE OLAN YARGI YETKİSİNİZDEKİ YASALAR ALTINDAKİ HİÇBİR EK HAKKINIZI ETKİLEMEZ. BAZI DEVLETLER VEYA ÜLKELER ARIZİ VEYA NİHAİ HASARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE BU SINIRLI GARANTİ BEYANINDAKİ SINIRLAMALAR VEYA İSTİSNALAR BU BÖLGELERDE SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

*** Mysolar güneş modüllerini kullanmadan önce lütfen güvenlik ve kurulum talimatlarını okuyun. Solar modüllerin kurulumu ve kullanımı profesyonel beceriler gerektirir ve yalnızca kalifiye profesyoneller tarafından gerçekleştirilmelidir.

Dosyanın yürürlük tarihi: 1 Nisan 2021

Mysolar Hakkında

Mysolar, bir Mamibot şirketi ve alt markası, en son teknoloji ve en üst düzeyde işçilikle güneş panelleri tasarlama ve üretme konusunda uzmanlaşmış bir üreticidir.

Mysolar, 1. kademe güneş panelleri sağlamayı ve 1. kademe güneş modülü üreticisini kurmayı hedefliyor. Mysolar, Solar PV üretiminde 17 yılı aşkın deneyime sahip en deneyimli mühendislerden oluşan bir ekibe, Güneş Paneli üretiminde ortalama 12 yıldan fazla çalışmış en sıkı kalite kontrol ekibine, en müşteri odaklı ve profesyonel satış ekibine sahiptir. müşterilere ve pazara en son uygun maliyetli ve yüksek verimli güneş modüllerini getirebilecek en özel Ar-Ge ustalarına uygun çözümler ve cevaplar sağlamak için sanat.

Mysolar, hem poli hem/veya mono hücreli standart güneş modülleri, hem mono hem de poli kristalde süper verimli PERC güneş panelleri, süper uygun maliyetli poli ve/veya yarım hücreli mono güneş panelleri dahil olmak üzere gerçekten geniş bir yelpazede yüksek seviyeli güneş panelleri üretir. .

Enerji tüketiminin tarihini yeniden yazdığımıza ve daha temiz ve daha konforlu bir dünya inşa etmek için daha fazlasını yaptığımıza inanıyoruz.

Mamibot Hakkında

Ev robotları, insanın temizlik tarihini yeniden yazıyor. Akıllı ev bakımında yeni bir çağ dünyaya geliyor. Mamibot, tarihi anda doğdu ve size en son robot teknolojisini ve benzeri görülmemiş kolay yaşamı getirdi.

Mamibot Manufacturing USA Inc., ABD merkezli lider bir robotik ürün üreticisidir ve yıllardır ev işlerinde insanlar kadar akıllıca performans gösteren, hatta onlardan daha iyi performans gösteren robotlar tasarlamaya ve üretmeye kendini adamıştır. Mamibot, elektrikli süpürgeler, robotlu çim biçme makineleri ve yenilikçi elektrikli zemin temizleyicileri vb. dahil olmak üzere içte ve dışta çok çeşitli ev temizlik robotları sunar. Sizi her türlü sıkıcı işlerden kurtarma konusunda harika bir vizyonumuz var.

Mamibot, mekanik, endüstriyel tasarım, elektrik, yazılım ve satış konularında mühendisler dahil en yaratıcı ve agresif ekibe sahiptir.

Mamibot robotları, çeşitli deneylerde fiilen defalarca yaptığımız ve üstünlüğümüzü korumak için yapmaya devam edeceğimiz rekabetle karşılaştırıldığında, daha akıllı teknoloji, daha kullanıcı dostu tasarım ve dayanıklı donanım ile daha iyi temizleme performansı sunuyor.

Mamibot robotları ile tozsuz halılara, pırıl pırıl pencerelere ve özenle biçilmiş çimlere sahip olurken bitmek bilmeyen işlerden kurtulabilirsiniz. Tüm işleri yeni ev bakıcınıza bırakın ve daha kolay bir hayatın tadını çıkarın!

Bir robot elektrikli süpürge üreticisi olarak Mamibot, robot elektrikli süpürgeler, robot cam temizleyiciler, elektrikli paspaslar ve parlatıcılar, kablosuz çubuk elektrikli süpürgeler vb. ürettikleri iki robot temizleyici fabrikasında 20'den fazla üretim hattına sahiptir. Mamibot mühendislik ekibi, Üretim, tasarım, kalite yönetimi ve üretim hakkında kapsamlı bilgi birikimi ile 7 yılı aşkın süredir robotik temizleyici endüstrisi.

Mamibot, şu anda dünyadaki en kapsamlı robot temizleyici türlerini üreten üreticilerden biridir. Mamibot, giriş seviyesi, orta seviye ve üst seviye pazar, evcil hayvan tüyü temizleme pazarı ve ayrıca küçük boyutlu apartman temizliği, orta ölçekli ev temizliği, büyük boyutlu ev temizliği için robot zemin temizleyicileri sunar; Mamibot, yüksek binaların, villaların, apartmanların, dükkanların, fabrikaların ve mağazaların iç ve dış camları için robot pencere temizleyicileri; Mamibot, çok işlevli çift dönüşlü elektrikli parlatıcılar/paspaslar, kablosuz çubuk elektrikli süpürgeler, bakteri ve toz akarlarını öldüren toz akarı elektrikli süpürgeler vb. gibi kablosuz temizleme cihazları sunar.

Mamibot'un ürünleri, aynı özel seviyedeki tüm rakipleri arasında en iyi kaliteye ve aynı kalite seviyesindeki tüm ürünler arasında en iyi fiyatlara sahiptir.

En umut verici markalardan biri olan Mamibot, Avrupa'daki robotik temizlik cihazlarında ilk üç popüler robot temizleyici markasına doğru büyüyor.​

bottom of page