top of page

Ana Sayfa > Yasal Açıklama

Yasal Açıklama

Bu web sitesinde yer alan bilgi ve materyaller, Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd (“Mysolar”) tarafından size yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu web sitesine erişmeden ve kullanmadan önce lütfen aşağıdaki hüküm ve koşulları dikkatlice okuyun.
Bu web sitesine erişerek ve kullanarak veya bu web sitesinden herhangi bir materyal indirerek, aşağıdaki ve bu web sitesinin herhangi bir yerindeki hüküm ve koşullara uymayı ve bunlara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Bu hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen bu web sitesine erişimi durdurun veya bu web sitesinden herhangi bir materyal indirin. Web sitesine erişmeye devam ederseniz, hüküm ve koşullara tabi olduğunuzu ve ilgili tüm yasa veya yönetmeliklere uyduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi kabul edersiniz.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sitesinde yer alan bilgiler telif hakkıyla korunan eserlerdir ve bu web sitesindeki herhangi bir materyalin herhangi bir yetkisiz kullanımı, bu web sitesinde sunulan materyalleri yöneten telif hakkı, ticari marka ve diğer yasaların ihlali anlamına gelebilir. Materyaller, dünya çapındaki telif hakkı yasaları ve anlaşma hükümlerinin koruması altındaki telif hakkıyla korunan eserlerdir. Materyaller, Mysolar'ın önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, indirilemez, postalanamaz, iletilemez veya dağıtılamaz. Bu web sitesine erişim size Mysolar'ın veya herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir lisans vermez.

Bu web sitesinde kullanılan ticari markalar ya Mysolar'a ya da yan kuruluşlarına aittir ya da ilgili ticari marka sahiplerinin lisansı altında kullanılmaktadır. Bu ticari markalar, ilgili ticari marka sahibinden önceden yazılı izin alınmadan kullanılamaz.

sorumluluk reddi

Bu web sitesinde yer alan bilgiler yanlışlıklar ve yazım hataları içerebilir ve (i) doğruluk, eksiksizlik, satılabilirlik, ihlal edilmeme garantisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir açık veya zımni garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanır. fikri mülkiyet veya belirli bir amaca uygunluk veya (ii) web sitesi aracılığıyla görüntülenen veya dağıtılan herhangi bir tavsiye, görüş, beyan veya diğer bilgilerin güvenilirliğine ilişkin garantiler. Bu tür herhangi bir tavsiye, görüş, beyan, muhtıra veya bilginin riskinin tamamen size ait olacağını kabul etmektesiniz. Mysolar, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, web sitesinin herhangi bir bölümündeki hataları veya eksiklikleri düzeltme hakkını saklı tutar. Mysolar web sitesinde, bu web sitesinde yer alan materyallerde, ürünlerde veya bilgilerde herhangi bir zamanda herhangi bir bildirimde bulunmaksızın başka değişiklikler yapabilir. Mysolar veya lisans verenleri/tedarikçileri, bilgilerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (kar kaybı, iş kesintisi, bilgi kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz. Mysolar'a bu tür hasarların olasılığı konusunda bilgi verildi. Mysolar ayrıca bu web sitesinde yer alan işlevlerin kesintisiz veya hatasız olacağını veya kusurların düzeltileceğini veya bu web sitesinin veya onu kullanıma sunan sunucunun virüs veya diğer zararlı bileşenlerden arınmış olduğunu garanti etmez. Web sitesinin kullanımı yoluyla indirilen veya başka bir şekilde elde edilen herhangi bir bilginin kendi takdirinize ve riskinin size ait olduğunu ve bilgilerin indirilmesinden kaynaklanan bilgisayar sisteminize gelebilecek herhangi bir hasar veya veri kaybından yalnızca sizin sorumlu olacağınızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Mysolar, web sitesi aracılığıyla satın alınan veya elde edilen herhangi bir mal veya web sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi bir işlem için herhangi bir garanti vermemektedir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Mysolar hiçbir koşulda aşağıdakilerden kaynaklanan doğrudan, dolaylı, arızi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz: (i) web sitesinin kullanımı veya kullanılamaması; (ii) web sitesi aracılığıyla satın alınan veya elde edilen herhangi bir maldan veya alınan mesajlardan veya girilen işlemlerden kaynaklanan ikame malların tedarik maliyeti; (iii) web sitesinde yer alan bilgiler; veya (d) Mysolar'a bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa bile, web sitesiyle ilgili diğer herhangi bir konu.

Müşteri İlişkisi Yok

Mysolar veya başka herhangi bir kişi ile bu siteye erişim veya siteyi kullanma ile hiçbir müşteri, danışmanlık, güvene dayalı veya profesyonel ilişki kurulmaz veya kurulmaz.

E-posta İletişimi

Mysolar ve/veya bağlı üçüncü şahısları, zaman zaman size pazarlama veya promosyon bilgileri vb. içeren e-posta mesajları gönderebilir.

Mysolar, bu tür e-posta mesajlarının veya bu tür üçüncü şahıslardan elde edilebilecek herhangi bir mal veya web sitesinin içeriği ile ilgili herhangi bir onay, beyan veya garanti vermemektedir ve Mysolar'ın herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz. Web sitesinde bu tür reklamverenlerle yapılan işlemlerden kaynaklanan, malların ödenmesi ve teslimatı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tür anlaşmalar veya promosyonlarla ilgili olarak.

Üçüncü Taraf Web Siteleri

Bu web sitesi otomatik arama sonuçları üretebilir veya sizi başka bir şekilde İnternet'teki diğer web sitelerine bağlayabilir. Bu web siteleri yalnızca

size nezaket ve kolaylık. Bu web siteleri Mysolar'ın kontrolü altında değildir ve bazıları, bazı kişilerin uygunsuz veya saldırgan bulabileceği bilgi veya materyal içerebilir. Mysolar'ın doğruluk, telif haklarına uygunluk, yasallık, dürüstlük veya herhangi bir

bu tür web sitelerinin içeriğinin diğer yönü. Böyle bir bağlantının dahil edilmesi, web sitesinin Mysolar veya operatörleriyle herhangi bir ortaklığı tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

Tazminat

Mysolar'ı, bağlı kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını, memurlarını ve çalışanlarını, aşağıdakiler dahil olmak üzere herhangi bir iddia veya talepten masun tutmayı ve tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

Web sitesini şartlar ve koşulları ihlal ederek kullanmanız veya sizin veya kayıtlı hesabınızın diğer herhangi bir kullanıcısı/üyesi tarafından herhangi bir fikri fikrin ihlali nedeniyle veya bundan kaynaklanan üçüncü şahıslar tarafından yapılan makul avukatlık ücretleri. herhangi bir kişi veya kuruluşun mülkiyeti veya diğer hakları.

Geçerli Kanunlar

Bu web sitesi Mysolar tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ofislerinden kontrol edilmektedir. Bu web sitesine başka yerlerden erişmeyi seçenler bunu

kendi inisiyatifleri altındadır ve yerel yasaların geçerli olduğu durumlarda ve ölçüde geçerli yerel yasalara uymaktan sorumludur. Bu web sitesine erişerek, Amerika Birleşik Devletleri yasalarının, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, bu web sitesi ile ilgili tüm konularda geçerli olacağını ve bu web sitesi ile bağlantılı herhangi bir davanın münhasır yargı yetkisine tabi olacağını kabul etmektesiniz. Delaware'de bulunan eyalet ve federal mahkemelerin Mysolar, kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman hüküm ve koşulları değiştirebilir. Mysolar, bu tür durumlarla ilgili olarak size makul bir bildirimde bulunabilir.

değişiklikler ve web sitesinin kullanılmaya devam edilmesi, bu tür değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelecektir.

Sonlandırma

Mysolar, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu web sitesinin tamamına veya bir kısmına erişiminizi bildirimde bulunarak veya bulunmadan sonlandırma hakkını saklı tutar.

bottom of page